مشاوره زوج درمانی در غرب تهران


هدف زوج درمانی این است که زوجین خود را بهتر بشناسند و به نقاط قوت و ضعف خود بهتر آگاه شوند که متوجه شوند که چه مواردی آنها را بر می انگیزد و چکار کنند که بتوانند بر خود بیشتر مسلط شوند تا شرایط را متعادل تر کنند و بعبارتی شناسایی کارهایی ک باید انجام بشود را بهتر یاد بگیرند .
حال ممکن است که شما در غرب تهران ساکن باشید و برای نزدیک بودن به محل زندگیتان نیاز به مشاور زوج درمانی غرب تهران داشته باشید. مرکز مشاوره روان خوب با ارائه دادن خدمات تخصصی در زمینه روان درمانی، بهترین مشاوره زوج درمانی تهران است. در این مرکز بسته به مشکل جلسات بصورت زوجی یا انفرادی برگزار میشود و هدف این جلسات بهبود و حل مسائل موجود بین زوجین و آموزش و ایجاد مهارتهای ارتباطی بین زوجین و شناخت خود و شریک زندگی و بیان مشکلات زوجین به بگدیگر برای اینکه جلوی ناامنی و حس بد بین زوجین جلوگیری شود و … برای اینکه زندگی سلامتی داشته باشند.